Kjøpsprossessen

BHB Eiendom bistår deg kostnadsfritt gjennom hele kjøpsprosessen.

En av våre samarbeidende advokater følger opp og kontrollerer eventuelle heftelser og juridiske forhold ved eiendommen og selve kontrakten. Kostnad advokat 1300-2000 GBP.

Alle som kjøper eiendom på Nord-Kypros må levere politiattest(vandelsattest) på engelsk.

Valuta som benyttes ved kjøp av eiendom er Britiske Pund (GBP)

Din bank i Norge bistår deg med overføring av kjøpesummen.
Til din orientering: BHB Eiendom samarbeider med Monetær AS som faktiskt kan gi deg bedre betingelser/kurs enn din lokale bank i Norge.. Se egen hjemmeside: https://monetaer.no

Flere av våre kunder har benyttet seg av denne tjenesten og man kan anslagsvis spare 1-3 % av summen som overføres i forhold til din lokale bank..

Det er vanlig at kjøper betaler 2000 GBP i depositum for å sikre at eiendommen ikke blir solgt til andre/ blir tatt bort fra markedet. Depositumet er en del av kjøpesummen.

Etter selve visningsturen vil advokaten innhente alle opplysninger om eiendommen og renskrive kontrakten. Etter gjennomlesning fra deg og BHB Eiendom gir du til slutt beskjed til advokaten på Kypros om at kontrakten er godkjent/ evnt. be om endringer. Advokaten signerer til slutt kontrakten på vegne av deg (Power of Attorney (POA) og eiendommen blir registrert i ditt navn i LANDREGISTERET, samt hos Notarius Publicus.
Du må også levere til advokaten dokumentasjon på din boligadresse i Norge (f.eks. kopi av en strømregning etc.)

Advokaten vil etter dette søke om å få utstedt skjøte på din eiendom. Skjøte utstedes vanligvis i løpet av 12-20 måneder.

BHB Eiendombistår deg hele tiden med råd/veiledning og følger gjerne opp også i etterkant med ulike praktiske spørsmål, alt fra innkjøp av vaskemaskin, gardiner, tannlege eller situasjoner du som kunde opplever som vanskelig å håndtere på egen hånd.
Som kjøper er du nå 100% beskyttet.